Thẻ: Trang báo Репортёр.ru: “SkyWay – một hệ thống vận tải hoàn toàn mới”

Trang báo Репортёр.ru: “SkyWay – một hệ thống vận tải hoàn toàn mới”

Trang báo mạng Репортёр đã đăng bài báo về vận tải đường dây, trong đó nói về những ưu thế của hệ thống vận tải tiên tiến từ kỹ sư người Belarus, ông Anatoly Yunitskiy.. Những ưu thế đó là ít tiêu thụ năng lượng, tác động tối thiểu tới môi trường, cần ít vật liệu xây …