Thẻ: “Trường phái mới” về xây dựng đô thị tại Nizhny Novgorod

“Trường phái mới” về xây dựng đô thị tại Nizhny Novgorod

Trong tuần qua, chúng tôi đã kể về việc hợp tác giữa Công ty “Unitsky String Technologies Co.” với các trường đại học Nga, trong đó các sinh viên lựa chọn chủ đề vận tải đường dây và tích hợp nó vào môi trường đô thị, cho khóa luận của mình. Tại trường Đại học kiến trúc-xây …