Thẻ: Truyền thông quốc tế nói về các thành tựu của SkyWay tại UAE

Truyền thông quốc tế nói về các thành tựu của SkyWay tại UAE

Từ ngày 07-08.06, các tạp chí tiếng Anh, tờ Gulf News, Khaleej Times và Time Out  đã đăng các bài về những thành tựu hiện nay của Unitsky String Technologies, Inc. tại Sharjah, và các kế hoạch phát triển công ty tại UAE. Chúng tôi xin chia sẻ những điểm chính từ các bài trên. Các phóng viên ghi nhận …