Thẻ: Tuyến đường dạng cứng tại EcoTechnoPark cấu tạo thế nào?

Tuyến đường dạng cứng tại EcoTechnoPark cấu tạo thế nào?

Video mới đăng tải, tổng quan về cấu trúc dẫn đường dạng cứng tại trung tâm thử nghiệm SkyWay ở Belarus. Thông tin về tuyến đường được chia sẻ bởi phó tổng công trình sư về khoa học của Công ty «Unitsky String Technologies Co.» ông Sergey Artyushevskiy. Theo lời ông Sergey, tại EcoTechnoPark đã …