Tag: UAE

SkyWay tại cuộc thi «1С» | Các sinh viên tới tham quan khu sản xuất | Tổng quan tuyến đường dạng bán cứng

Tại khu sản xuất SkyWay đang tiếp tục lắp ráp thành phần thành phần kéo cho Unibus 25 chỗ và Unicont vận tải hàng hóa. Tại UAE đang diễn ra giai đoạn thứ 2 trong việc xây dựng Trung tâm đổi mới SkyWay. Còn chúng tôi đang tiếp tục kể về các sự kiện chính …

SkyWay Uniсar U4-431-01 đang được chuyển giao tới Sharjah, UAE

Unicar U4-431-01 (unicar ở phiên bản nhiệt đới) đã vượt qua thành công một loạt các bài kiểm tra chạy tại EcoTechnoPark và sẵn sàng được chuyển đến Công viên nghiên cứu và đổi mới công nghệ Sharjah, UAE. Việc chấp nhận chiếc xe được đích thân thực hiện bởi Anatoly Yunitsky, nhà thiết kế chung …