Thẻ: uCar

Đặc điểm thiết kế của xe uCar nhiệt đới cho vận tải hành khách đô thị

Bài báo khoa học của nhà thiết kế chung uSky Anatoli Unitsky có tựa đề “Đặc điểm thiết kế của uCar nhiệt đới cho vận tải hành khách đô thị” đã được xuất bản trên tạp chí khoa học “Giao thông vận tải sáng tạo”. Bài báo mô tả sự sắp xếp của các chi …