Thẻ: Vận tải đường dây trên các trang báo của tạp chí "Business-review"

Vận tải đường dây trên các trang báo của tạp chí “Business-review”

Trong số ra tháng 12 của tạp chí «Business-review» đã đăng một maket, nhờ đó các bạn có thể nhận được thông tin bổ sung về dự án SkyWay. Để làm điều đó, hãy quét mã QR. Nó sẽ đưa bạn tới trang YouTube với bài thuyết trình vận tải đường dây. «Business-review» nói về …