Tại EcoTechnoPark tiếp tục xây dựng tuyến đường mới

Tại EcoTechnoPark tiếp tục xây dựng khu hạ tầng vận tải đường dây thứ sáu. Hiện tại đó đang lắp đặt các mạng lưới kỹ thuật và hoàn thiện gia cố các trụ.

Tuyến thứ 6 — đó là tuyến đường ray-đường dây đa dạng cho việc di chuyển của các unicont và các modul hành khách có sức chứa khác nhau.

Trên tuyến số 6 này tại EcoTechnoPark sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động của vận tải đường dây trước khi gửi tới trung tâm đổi mới SkyWay tại Sharjah. Tại đó sẽ xây dựng các tuyến đường dạng như thế.

Xin mời các bạn xem bộ ảnh tuyến đường mới.

Nhận xét của bạn