Tại sao các nhà khoa học ủng hộ SkyWay

Mikhail Tsyrlin, tiến sỹ khoa học kỹ thuật và giảng viên của Đại học giao thông quốc gia Belarus, đã chia sẻ trên trang cá nhân «Vkontakt» của mình, suy nghĩ về dự án SkyWay. Nhà khoa học cho rằng, vận tải đường dây sẽ có thể cạnh tranh với ô tô, tàu hỏa và máy bay. Ngay bây giờ, tại Cộng hòa Belarus đã mở ra ban thiết kế SkyWay, nơi các chuyên gia tạo ra những loại tuyến đường mới và cải thiện các model vận tải hiện có. Trong số những ưu thế chính của công nghệ SkyWay, TS. Mikhail Tsyrlin ghi nhận tính thân thiện môi trường, an toàn, vận tốc di chuyển cao và chi phí sản xuất thấp. Theo ý kiến của nhà khoa học, dự án sẽ trở nên tốt lên, nếu SkyWay bắt đầu hợp tác với các trường đại học, công bố các bài báo trên những tạp chí chuyên ngành, mở phòng khoa học thuộc Công ty «Unitsky String Technologies Co.», cũng như sẽ trở nên thành công về mặt thương mại tại Cộng hòa Belarus. TS. Tsyrlin ghi nhận riêng về việc dự án tiến ra mức độ tự hoàn vốn:

«Sự xúc tiến thành công của công nghệ vận tải đường dây tại Cộng hòa Belarus đem lại cơ hội tạo ra những việc làm mới, bổ sung vào ngân sách quốc gia».

Trước đây, chúng tôi cũng đã nói về sự chú ý của cộng đồng khoa học đối với dự án SkyWay. Các sinh viên của Đại học liên bang Ural (УрФУ) và Đại học kiến trúc-xây dựng quốc gia Nizhegorodskiy (ННГАСУ) đã năm thứ 2 liên tiếp viết các luận án tốt nghiệp đại học và thạc sỹ với chủ đề liên quan tới các tổ hợp vận tải SkyWay. Sự ủng hộ dự án từ phía các nhà khoa học đã cho phép đưa dự án sang một giai đoạn phát triển mới.

Nhận xét của bạn