Tại Serbia đã diễn ra hội thảo khu vực lớn của SWC

Các đại diện của SWC đã tiến hành hội thảo khu vực tại Serbia, tại đó họ đã trình bày về việc, điều gì khiến vận tải đường dây trở thành một công nghệ độc đáo, và cách hỗ trợ phát triển dự án.

Sự kiện đã diễn ra tại Đại học mở Subotitsa và thu hút 110 người. Trong đó, phần lớn các vị khách mới chỉ vừa biết về dự án. Các đối tác SWC từ Serbia cũng đã tham gia tích cực vào sự kiện.

Tại hội thảo đã có các bài phát biểu của Kristian Spariosu, chủ nhiệm khu vực SWC tại Serbia, và Bálint Varga, chủ nhiệm khu vực tại Slovenia, Croatia và Bắc Macedonia.

Sau cuộc gặp, các khán giả đã có ấn tượng lớn và thêm quan tâm tới dự án. Giờ đây, một nhiệm vụ tiếp theo được đặt ra cho ban tổ chức — lựa chọn các đề xuất đầu tư phù hợp cho mọi người.

Nhận xét của bạn