Tại trung tâm thử nghiệm SkyWay ở UAE đã hoàn thành các hoạt động chạy-hiệu chỉnh

Vào cuối tháng 10 tại công viên nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới (SRTI Park), UAE, đã diễn ra các hoạt động chạy-hiệu chỉnh. Đây là một giai đoạn quan trọng trong lịch sử Công ty “Unitsky String Technologies Co.”, mở ra một chương mới trong phát triển SkyWay.

Công ty-nhà phát triển vận tải đường dây xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những ai đã ủng hộ dự án, những ai đã sẵn sàng 24/7 để giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trong quá trình làm việc. Lời cảm ơn đặc biệt dành cho những người đã có mặt tại UAE và đã trực tiếp tham gia vào các công việc chạy-hiệu chỉnh. Và tất nhiên, cần ghi nhận riêng công lao vô kể của các nhà đầu tư, một khối lượng công việc lớn như thế đã được thực hiện trong khoảng thời gian rất ngắn.

Nhờ nỗ lực của số lượng lớn mọi người, nhờ kinh nghiệm và sự ủng hộ của họ, hoạt động của unicar nhiệt đới đã được trình diễn trước báo chí, các đại diện kinh doanh, và những tổ chức quan tâm tới việc hợp tác với SkYWay.

Nhận xét của bạn