Thành tựu chính của SkyWay trong năm 2019

Đội ngũ thông tin SkyWay tổng kết hoạt động của Công ty «Unitsky String Technologies Co.» trong năm qua. Trong video mới này, các bạn sẽ thấy những thành tựu chính của dự án trong năm 2019, những điều đã ảnh hưởng tới sự phát triển của vận tải đường dây.

Nhận xét của bạn