Thêm một bước tiến tới ước mơ

Trên các nguồn chính thức  của dự án “Ecospace” đã xuất hiện một thông báo về việc mở một trang web mới của công ty “Astroengineering Technologies”, chứa dữ liệu về các dự án, công nghệ và giải pháp cần thiết cho quá trình công nghiệp hóa không gian quy mô lớn. và sự phát triển của những khả năng không giới hạn của Vũ trụ. Sẽ rất thú vị đối với những người, với những suy nghĩ, ý định, lời nói, hành động và việc làm của họ, hàng ngày góp phần hình thành nên một tương lai xứng đáng của Nhân loại.

https://aet.space/?lang=en

Tại đây, bạn có thể tự làm quen với chương trình địa lý SpaceWay, dựa trên quá trình công nghiệp hóa không gian phi tên lửa, được thiết kế để cứu nền văn minh công nghệ của trái đất khỏi sự hủy diệt, bởi vì sự sống trên hành tinh của chúng ta là một phần tử của một hệ thống được hiệu chỉnh hoàn hảo, cực kỳ phức tạp và rất mong manh được tạo ra bởi hàng tỷ năm tiến hóa hài hòa của Vũ trụ.

Nhân loại, với tư cách là một đứa trẻ của hành tinh, là một phần của hệ thống này, nhưng con đường phát triển kỹ trị đã chọn của nền văn minh của chúng ta ảnh hưởng ngày càng nhiều đến sự cân bằng mong manh này mỗi năm, và dẫn đến sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên hữu hạn của Trái đất.

Đã đến lúc “đứa con của hành tinh” phải thực hiện bước tiếp theo – bước sang một kỷ nguyên mới của khám phá không gian công nghiệp quy mô lớn! Chúng tôi mời tất cả các nhà đầu tư Hệ thống RSW đưa tài nguyên mới vào danh sách bắt buộc phải xem, đồng thời – để hiểu sự cần thiết của việc này – chúng tôi muốn nhắc lại câu chuyện về chương trình SpaceWay do người tạo ra nó Anatoli Unitsky kể:

Nhận xét của bạn