Thời hạn thanh toán gói trả góp giảm xuống 5 tháng

Thưa quý nhà đầu tư và đối tác, từ ngày 26.04.2021, thời hạn thanh toán đối với các gói trả góp mới sẽ là 5 tháng. Thời hạn thanh toán sẽ được giữ như trước chỉ đối với:

‒ các đề xuất «Innotrans», «Kid», «Student» và «Quick Start»;

‒ các đề xuất đầu tư cá nhân với chiết khấu nâng cao;

‒ mọi đề xuất trả góp đã được đăng ký trước ngày 26.04.2021.

Việc giảm thời hạn thanh toán các gói trả góp sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ cấp vốn cho SkyWay, để dự án có thể nhanh chóng hơn đạt được các mục tiêu đã định tại UAE.

Trước ngày 26.04 có thể đăng ký gói trả góp với các điều kiện cũ trong 10 tháng. Để lựa chọn đề xuất phù hợp, hãy vào mục trong văn phòng cá nhân «Đầu tư của tôi» → «Đầu tư».

Nhận xét của bạn