Thông báo phát hành token SWS cho chương trình SmartWorld

Trong những tuần qua, chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi về token SWS. Để cung cấp cho các bạn thông tin đúng đắn, chúng tôi đã liên hệ với các đại diện công ty UST. Chúng tôi xin chia sẻ những điểm chính từ phản hồi nhận được.

SWS ‒ đó là token security, là một loại tài sản số, sẽ được dùng để thực hiện chương trình SmartWorld.

Chương trình SmartWorld ‒ đó là các công nghệ «xanh» trong hạ tầng vận tải, hậu cần, sản xuát và năng lượng, hướng tới hình thành nền tảng công nghệ cho sự phát triển an toàn và hài hòa của nhân loại cho nhiều thập kỷ tới. Giai đoạn đầu tiên của chương trình chính SmartWorld là Vận tải đường dây Unitsky.

Hiện nay, chiến dịch phát hành SWS đang ở giai đoạn marketing hình ảnh cho token. Việc chuẩn bị về mặt kỹ thuật và pháp lý đang hoàn tất.

Những người nắm giữ các token SWS trở thành các đối tác tại SWS General LP (Exempted Limited Partnerships). Tổng đối tác của SWS General LP là tác giả của vận tải đường dây, ông Anatoli Unitsky.

Tiền thu được từ bán các token security SWS sẽ là tài sản của việc hợp tác và được chuyển cho các công ty để phát triển và ứng dụng các thành phần trong chương trình SmartWorld:

‒ các hoạt động nghiên cứu khoa học để hoàn thiện vận tải đường dây;

‒ sản xuất vận tải không người lái;

‒ xây dựng các công trình hạ tầng và thử nghiệm;

‒ kiến tạo các thành phần cấu trúc và phần mềm cho đô thị tuyến tính;

‒ các dự án thân thiện môi trường và sử dụng năng lượng hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp và cư trú sinh thái;

‒ xây dựng và ứng dụng các thành phần trí tuệ nhân tạo;

‒ kiến tạo trung tâm xử lý dữ liệu và các giải pháp đám mây;

‒ các loại hình hoạt động khác theo chương trình SmartWorld.

Dự kiến sẽ có tương tác giữa token SWS và token SWG được phát hành năm 2019 để ứng dụng trong các dự án tương lai cụ thể, nhưng chi tiết về điều này sẽ được chúng tôi thông báo sau khi phát hành token security SWS. Trong đó, token SWS không gắn với token security khác cho các dự án thương mại cụ thể trong tương lai ‒ SWX.

Các nhà đầu tư SWC sẽ là những người đầu tiên nhận được thông tin và cơ hội sở hữu các token trong văn phòng cá nhân của mình. Ngày cụ thể cho việc phát hành token hiện chưa được thông báo. Chúng tôi sẽ đăng tin khi có thông tin chi tiết hơn. 

Nhận xét của bạn