Tờ Komsomolskaya Pravda» viết về vận tải đường dây

Trên trang web của chi nhánh Belarus của tờ báo «Komsomolskaya Pravda» đã đăng bài báo với tiểu sử của tổng công trình sư Công ty «Unitsky String Technologies Co.», ông Anatoli Unitsky. Bài báo được viết dưới sự bảo trợ của công ty-nhà phát triển vận tải đường dây.

Các phóng viên đã kể về những năm tháng học sinh và sinh viên của nhà khoa học, về sự ham thích với các ý tưởng của Konstantin Tsiolkovsky, và về những công trình khoa học đầu tiên chủ đề công nghiệp hóa vũ trụ. Trong bài báo, các bạn sẽ biết, «Phương tiện vận tải toàn hành tinh» (ОТС) là gì, và Anatoli Unitsky đã chứng minh sự hiệu quả của nó như thế nào.

Các tác giả bài báo cũng kể về công nghệ khác của Anatoli Unitsky – vận tải đường dây, được gọi là SkyWay. Các phóng viên đã ghi nhận những giai đoạn chính trong sự phát triển của vận tải đường dây và những thành tựu mới nhất:

«Đầu năm 2019, công ty của Anatoli Unitsky là «Unitsky String Technologies Co.» đã phát triển được nhiều loạt model thành phần di chuyển SkyWay, cũng như xây dựng vài loại tuyến đường khác trên khu thử nghiệm của công ty tại  Marina Gorka. Ngoài ra, công ty đang tiến hành các hoạt động xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ SkyWay tại tp. Sharjah (UAE).»

Hãy đọc bài báo về Anatoli Unitsky và vận tải đường dây trên trang web của tờ báo«Komsomolskaya Pravda».

Nhận xét của bạn