Tòa nhà văn phòng mới của Công ty «Unitsky String Technologies Co.»

Các ban thiết kế của tổ chức dự án SkyWay đang chuyển sang tòa nhà văn phòng mới tại Minsk. Trung tâm thương mại 9 tầng «SV Plaza» với diện tích 12000 m² đã chuyển sở hữu sang Công ty «Unitsky String Technologies Co.».

Việc sở hữu tòa nhà mới gắn với sự tăng lên về số lượng nhân viên của công ty-nhà phát triển SkyWay. Hiện nay, con số đó là hơn 50 đơn vị cấu trúc và gần 1000 nhân viên. Việc chuyển sang tòa nhà mới sẽ cho phép công ty tạo lập cụm khoa học-sản xuất các công nghệ đường dây, cải thiện trao đổi giữa các đơn vị cấu trúc và giảm hao phí vận hành nhờ tối ưu hóa chi phí thuê mặt bằng.

Song song với đó, tổ chức dự án SkyWay tiến hành xây dựng các công trình sản xuất mới, để kịp thời và toàn diện đảm bảo các dự án thương mại đầu tiên.

Nhận xét của bạn