Token SkyWay khác gì so với chương trình CryptoUnit?

Token SkyWay và chương trình CryptoUnit cách đây không lâu được nêu lên bởi lãnh đạo quỹ SkyWay Invest Group – hai dự án không liên quan đến nhau.

Tuy nhiên, do sự phát hành song song với nhau, chúng đã làm cản trở lẫn nhau. Để tránh hiểu lầm, chúng tôi sẽ nói chi tiết về những khác biệt của hai dự án này.  

Ngày 28/2, các đại diện của quỹ đầu tư SkyWay Invest Group đã thông báo khởi động chương trình CryptoUnit. Điều này được thông báo trên trang web của quỹ. Dự án có sứ mệnh mang đến cho các thành viên của nó «cơ hội trở thành đồng sở hữu, người góp cổ phần, cổ đông của Quỹ Đầu tư Toàn cầu».

Ý tưởng này không liên quan trực tiếp tới việc phát hành token SkyWay và nền tảng blockchain riêng, điều đã được thông báo vào tháng 10/2018 trong khuôn khổ chương trình «Tái đầu tư và mua lại». Như đã thông báo trước đây, nền tảng blockchain SkyWay «có sứ mệnh trở thành hệ thống chính để thu thập thông tin, quản lý và hạch toán bên trong mạng lưới vận tải và năng lượng toàn cầu được tạo ra. Sự phát triển phức tạp của mạng lưới TransNet sẽ đảm bảo cho vốn hóa của token, còn những người sở hữu chúng sẽ có thể nhận được lợi nhuận từ các dự án được thực hiện với việc ứng dụng vận tải đường dây SkyWay».

Token SkyWay là một đơn vị thông tin, hạch toán tài chính và trao đổi đa năng trong các tổ hợp vận tải SkyWay, cũng như là phương tiện chính của sự tích hợp hiệu quả của chúng với các hệ thống hạ tầng và các công ty phục vụ khác của chúng.

Việc ứng dụng công nghệ blockchain mà thông qua đó việc lưu thông token sẽ được tiến hành, sẽ cho phép liên kết thống nhất bằng một cách thức mở, được kiểm soát và an toàn, cho các giải pháp vận tải, thông tin liên lạc, năng lượng, luân chuyển tài liệu, hạch toán việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ và sử dụng hạ tầng. Như vậy, mọi giao dịch, từ thanh toán vé tàu đi SkyWay, tới việc nhận cổ tức từ thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ đường dây, được lên kế hoạch thực hiện thông qua công nghệ blockchain và token SkyWay. Trong tương lai, những người nắm giữ token SkyWay sẽ nhận được cơ hội tham gia đầu tư vào các dự án cụ thể với mức chiết khấu nhất định khi gia nhập, điều này đảm bảo tăng số lượng cổ tức tương ứng với số tiền đầu tư so với các thành viên khác. Việc lưu thông tự do của các token trong quá trình thực hiện các dự án cụ thể và hoạt động của các hệ thống vận tải được tạo ra trong khuôn khổ các dự án đó đảm bảo cho vốn hóa của chúng và sự tăng trưởng giá trị thị trường.

Hiện nay, công việc liên quan tới sự phát hành nền tảng blockchain SkyWay, sự tích hợp nó với văn phòng cá nhân của nhà đầu tư trên trang rsw-systems.com và đưa token của tập đoàn ra lưu thông tự do, đang ở trong giai đoạn cuối cùng. Các thời hạn được công bố ban đầu đã được xem xét lại do quy mô lớn của chương trình và sự cần thiết nhận được phê chuẩn và đăng ký các tài liệu tiêu chuẩn trên lãnh thổ một loạt các nước, bao gồm Mỹ, ở những khu vực pháp lý sẽ tiến hành STO (Security Token Offerings) cho những dự án cụ thể. Việc phát hành nền tảng sẽ diễn ra trong một vài tháng tới.

Comments2

Nhận xét của bạn