Tổng giám đốc UST Inc. về việc thâm nhập thị trường Đông Nam Á: “Kết quả của nhu cầu về các giải pháp công nghệ táo bạo”

Công ty kỹ thuật quốc tế Unitsky String Technologies Inc. đã bắt đầu mở rộng sang thị trường Đông Nam Á. Cần nhắc lại rằng việc ký kết thỏa thuận với Hệ thống giao thông thông minh Indonesia đã tạo ra sự hợp tác trong việc giới thiệu một thế hệ giao thông cầu vượt mới trong khu vực. Hiện tại, các giải pháp liên quan đến việc sử dụng Công nghệ uST ở Indonesia đang được thực hiện. Tìm hiểu thêm trên cổng thông tin Đời sống văn phòng .

Tổng Giám đốc của UST Inc. Nadezhda Kosareva tin rằng việc thâm nhập thị trường Đông Nam Á là kết quả của nhu cầu về các giải pháp công nghệ táo bạo và khả năng dự đoán các yêu cầu đó:

“UST Technology thúc đẩy một môi trường đô thị mới thoải mái và an toàn. Trên thực tế, chúng ta đang nói về sự xuất hiện của một ngành vận tải riêng biệt. Sự phức tạp khi triển khai một sản phẩm mới là do tính bảo thủ của ngành vận tải. Nhưng khả năng dự đoán các nhu cầu mới nổi và sự kiên trì trong việc thúc đẩy đổi mới theo thời gian sẽ dẫn đến một kết quả cụ thể”.

Các giải pháp sử dụng uST được trình bày tại các công viên công nghệ của nhà phát triển công ty ở Sharjah (UAE) và Maryina Gorka (Belarus). Vào năm 2021, tại Trung tâm R&D ở Sharjah, tổ hợp cơ sở hạ tầng và giao thông đã được chứng nhận bởi một tổ chức quốc tế độc lập TUV SW. Vào năm 2022, công ty đã đạt được vị thế của một tổ chức khoa học ở Belarus và trở thành công ty thứ chín trong nước có danh hiệu này.

Nhận xét của bạn