Trang báo Репортёр.ru: “SkyWay – một hệ thống vận tải hoàn toàn mới”

Trang báo mạng Репортёр đã đăng bài báo về vận tải đường dây, trong đó nói về những ưu thế của hệ thống vận tải tiên tiến từ kỹ sư người Belarus, ông Anatoly Yunitskiy.. Những ưu thế đó là ít tiêu thụ năng lượng, tác động tối thiểu tới môi trường, cần ít vật liệu xây dựng, độ bền cao của các cầu vượt đường dây..

Tác giả cũng ghi nhận hiệu quả kinh tế từ việc ứng dụng các hệ thống điều khiển thông minh, đảm bảo an toàn cho hành khách và lưu lượng vận chuyển hành khách cao, nhờ tổ chức di chuyển của các toa xe theo chuỗi nối ảo, có các khoảng cách thời gian di chuyển ngắn, tổ chức liên lạc giữa các toa xe với nhau.

«Việc điều khiển unibus được diễn ra ngay trong hệ thống trí tuệ nhân tạo, nó liên tục tính toán và phân tích tình hình bên trong và bên ngoài của modul. Công nghệ này cho phép hoàn toàn loại bỏ được yếu tố con người và giảm khoảng cách thời gian di chuyển giữa các modul tới 20-25s».

Nhận xét của bạn