uBus Carat: giai đoạn vận hành tiếp theo

Giai đoạn tiếp theo của quá trình vận hành uBus Carat đã bắt đầu tại Trung tâm Kiểm tra & Chứng nhận uSky. Lần này, chiếc xe điện mới đã lái thử toàn bộ chiều dài Đường thử 4 dài 2,4 km.

Hiện nay, đội ngũ uSky Transport đang thử nghiệm hệ thống thông tin liên lạc, vận hành ăng-ten trên các trụ trung gian, neo và cảm biến của hệ thống định vị trên kết cấu đường ray. Trong tương lai gần, dự kiến ​​sẽ bắt đầu các cuộc thử nghiệm động trên Đường thử 4 với trọng lượng hạn chế của xe.

Kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc là một bước quan trọng để đảm bảo chúng hoạt động chính xác, cung cấp kết nối đáng tin cậy và đáp ứng tất cả các yêu cầu hiện hành

Kiểm tra chức năng ăng-ten là một quy trình cần thiết để đảm bảo hệ thống ăng-ten hoạt động chính xác và cung cấp kết nối đáng tin cậy

Việc thử nghiệm các cảm biến của hệ thống định vị là cần thiết để đảm bảo độ tin cậy và chính xác của dữ liệu về vị trí của phương tiện trên kết cấu đường ray. Điều này đặc biệt quan trọng trong các hệ thống tự động và bán tự động, nơi việc điều hướng và định vị đóng vai trò quan trọng.

Thử nghiệm động giúp các nhà phát triển hệ thống và kỹ sư cung cấp độ tin cậy và an toàn cho kết cấu đường ray, đồng thời đảm bảo rằng nó có thể chịu được các điều kiện vận hành, bao gồm các tác động bên ngoài và tải trọng động

uBus Carat hòa mình cùng thiên nhiên

Nhận xét của bạn