Ứng dụng di động SWC đã có sẵn cho Android và iOS

Phiên bản mới của ứng dụng di động SWC hiện không chỉ có sẵn cho Android mà còn cho cả iOS. Bây giờ, chúng tôi đang tiếp tục bổ sung các công cụ cần thiết vào ứng dụng, để có thể làm cho nó thuận tiện nhất cho bạn.

Trong ứng dụng di động dành cho Android, bạn có thể:

― Đăng ký trong văn phòng cá nhân và tiến hành xác minh;

― Đăng nhập bằng Face-ID và dấu vân tay;

― Đọc các tin tức thời sự về dự án;

― Xem số cổ phần, số dư trong tài khoản và số tiền hoa hồng thưởng trong ngày, tuần, tháng;

― Xem trạng thái của các gói trả góp, ngày và số tiền đóng lần tiếp theo;

― Để lại phản hồi về ứng dụng và các hoạt động của công ty.

— Đầu tư và nạp số dư tài khoản;

— Nhận quyền truy cập vào phiếu khuyến mại và chứng chỉ.

Trong ứng dụng di động dành cho iOS, bạn có thể:

― Đăng nhập vào ứng dụng bằng Face-ID và dấu vân tay;

― Đọc các tin tức thời sự về dự án;

― Xem số cổ phần, số dư trong tài khoản và số tiền hoa hồng thưởng trong ngày, tuần, tháng;

Trong tương lai, ứng dụng di động dành cho iOS sẽ được bổ sung tất cả các công cụ cần thiết, bao gồm quyền truy cập vào cổ phiếu của công ty ― cả ứng dụng cho Android và iOS sẽ có cùng chức năng.

Có thể tải bản cập nhật ứng dụng dành cho Android trên các cửa hàng Google Play và Huawei AppGallery, còn đối với iOS là trên App Store. Hãy cài đặt ứng dụng và bật thông báo để luôn giữ liên lạc với chúng tôi, và là người đầu tiên biết thông tin về tất cả các bản cập nhật.

Nhận xét của bạn