UNI74: chương trình khuyến mại giới hạn dành cho các đối tác nhân dịp sinh nhật Anatoli Unitsky

Ngày 16.04, ngài Anatoli Unitsky, tác giả của công nghệ vận tải đường dây, tổng công trình sư của công ty-nhà phát triển UST Inc. kỷ niệm sinh nhật 74 tuổi. Trong suốt nhiều năm cống hiến, ông đã đóng góp đáng kể cho lĩnh vực đổi mới — tạo ra công nghệ vận tải tiên tiến, thành lập một công ty quốc tế với nhiều dự án trên khắp thế giới và gắn kết hàng ngàn con người.

Nhân dịp này, trong văn phòng cá nhân sẽ có chương trình khuyến mại đặc biệt UNI74 dành cho những người đã đóng góp đáng kể và bảo đảm cho sự phát triển ổn định của dự án trong 14 giai đoạn vừa qua. Chương trình chỉ dành cho những đối tác có đầu tư cá nhân (tổng từ tất cả các tài khoản) tối thiểu 1 000$, tính từ 01.01.2020, hoặc những người có từ 100 000 cổ phần đã được đăng ký chứng chỉ (đã ký yêu cầu chuyển đổi).

Hãy đăng ký một trong số các gói trả góp theo chương trình UNI74 từ 17.04.2023 đến trước 18:00 21.04.2023 (UTC+3), để giữ quyền truy cập vào gói khuyến mại cho đến khi kết thúc giai đoạn 15. Nếu bạn không đăng ký bất kỳ gói trả góp nào trước 18:00 21.04.2023 (UTC+3), chương trình khuyến mại của bạn sẽ kết thúc.

Các gói trả góp có thể truy cập trong khuôn khổ chương trình:

Các gói trả góp 10 tháng thuộc nhóm UNI Lite

Gói UNI Lite đầu tiên:

— Chiết khấu 1:74 với giá 500$, 1 000$ hoặc 3 000$.

Gói UNI Lite thứ hai:

— Chiết khấu 1:77 với giá 500$, 1 000$ hoặc 3 000$.

Gói UNI Lite thứ ba:

— Chiết khấu 1:80 với giá 500$, 1 000$ hoặc 3 000$.

Các gói trả góp 10 tháng thuộc nhóm UNI Pro

Gói UNI Pro đầu tiên:

— Chiết khấu 1:74 với giá 5 000$ hoặc 10 000$.

Gói UNI Pro thứ hai:

— Chiết khấu 1:85 với giá 5 000$ hoặc 10 000$.

Gói UNI Pro thứ ba:

— Chiết khấu 1:100 với giá 5 000$ hoặc 10 000$.

Quan trọng: Chiết khấu tăng dần theo mỗi lần đăng ký gói trả góp mới. Cùng một thời điểm, bạn chỉ có thể mở và thanh toán cho 1 gói trả góp theo chương trình khuyến mại UNI74. Cùng một thời điểm, bạn không thể mở 2 gói trả góp, kể cả việc chúng thuộc các nhóm khác nhau.

Có thể hoàn tất trả góp trước hạn và mở một gói mới, không giới hạn số lần.

Cách hoạt động của chiết khấu nâng cao:

Nếu bạn đã thanh toán xong gói trả góp từ nhóm UNI Pro, thì chiết khấu trong nhóm UNI Lite sẽ được tăng lên. Ví dụ, nếu bạn đã thanh toán xong gói trả góp đầu tiên trong nhóm UNI Pro giá 10 000$ với chiết khấu 1:74, thì bạn có thể mở gói trả góp thứ hai từ nhóm UNI Pro với chiết khấu 1:85 hoặc từ nhóm UNI Lite — với chiết khấu gói thứ hai tương ứng là 1:77.

Quy tắc này cũng áp dụng cho lần tăng chiết khấu tiếp theo. Nếu bạn đã thanh toán xong gói trả góp thứ ba theo gói Uni Pro100 thuộc nhóm UNI Pro với chiết khấu cao nhất, thì bạn có thể mở gói trả góp tiếp theo với chiết khấu cao nhất, gói này có thể thuộc nhóm UNI Pro hoặc nhóm UNI Lite.

Bên cạnh đó, việc tăng chiết khấu theo nhóm UNI Lite chỉ có tác dụng bên trong nhóm này. Tức là nếu bạn đã thanh toán gói trả góp đầu tiên trong nhóm UNI Lite, thì bạn chỉ có thể đăng ký gói trả góp thứ hai theo nhóm UNI Lite với chiết khấu 1:77.

Chú ý:

— Nếu bạn không đăng ký gói trả góp mới trong vòng 180 ngày kể từ ngày hoàn thành gói trước đó, quyền truy cập chương trình của bạn sẽ bị đóng;

— Chỉ có thể đầu tư chương trình khuyến mại UNI 74 bằng tiền từ tài khoản chính và tài khoản bonus;

— Không thể sử dụng phiếu khuyến mại cho gói đầu tư theo chương trình UNI 74. Các phiếu khuyến mại cũng không được cộng cho gói đầu tư theo chương trình này.

Nhận xét của bạn