Unitsky String Technologies Inc. đã được đưa vào danh sách các công ty chân chính tại Belarus

Unitsky String Technologies Inc. là một đối tác đáng tin cậy và tận tâm cho các hoạt động kinh doanh ở cả Belarus và nước ngoài. Một xác nhận khác về điều này là việc Phòng Thương mại và Công nghiệp Belarus đã đưa công ty vào sổ đăng ký các pháp nhân kinh doanh có liên quan . Cuộc họp của Ủy ban BelCCI, sau đó UST Inc. đã được chấp nhận vào danh sách được đề cập, đã diễn ra vào cuối năm ngoái.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Belarus là một hiệp hội tự nguyện của 2.500 công ty đại diện cho toàn bộ phạm vi tinh thần kinh doanh của Belarus: từ các doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân cá nhân cho đến các doanh nghiệp và tổ chức lớn, các bộ và ủy ban nhà nước. BelCCI thúc đẩy sự phát triển của tinh thần kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp Belarus trong hoạt động kinh tế đối ngoại của họ.

Tư cách thành viên tại BelCCI là minh chứng cho độ tin cậy và ổn định của doanh nghiệp. Ngoài ra, đây là một khuyến nghị đáng chú ý trong giới kinh doanh của Belarus và trên toàn thế giới, cũng như nâng cao năng lực của công ty.

Nhận xét của bạn