Unitsky String Technologies Inc. Nhận Chứng nhận Mới

UST Inc. đã xác nhận lại việc tuân thủ các yêu cầu về trình độ chuyên môn và nhận được chứng chỉ loại thứ hai. Tài liệu được Bộ Kiến trúc và Xây dựng Belarus cấp quyền thực hiện các hoạt động thiết kế chung. 

Các chứng chỉ tuân thủ chứng minh năng lực của Unitsky String Technologies Inc. trong việc cung cấp các dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và theo luật định. Ngày nay, năng lực của UST Inc. được xác nhận bằng các chứng chỉ tuân thủ về quyền thực hiện các hoạt động thiết kế chung, quyền phát triển các phần tài liệu thiết kế cho các dự án xây dựng thuộc cấp độ phức tạp thứ nhất đến thứ tư, cũng như quyền kết xuất dịch vụ kỹ thuật để quản lý tổng hợp các hoạt động xây dựng và giám sát kỹ thuật các dự án xây dựng từ cấp độ phức tạp thứ hai đến thứ tư.

Việc nhận được chứng chỉ loại cao không chỉ khẳng định năng lực của Unitsky String Technologies Inc. mà còn là ý định của công ty trong việc liên tục cải thiện hiệu suất của mình. 

Nhận xét của bạn