Unitsky String Technologies Inc. trở thành một tổ chức khoa học

UST Inc. đã được cấp tư cách của một tổ chức khoa học. Công ty đã được công nhận bởi Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus và Ủy ban Nhà nước về Khoa học và Công nghệ của Cộng hòa Belarus. Vào cuối tháng 4, Unitsky String Technologies Inc. đã được cấp chứng chỉ tương ứng. 

Con đường để được công nhận

Các chuyên gia của các cơ quan và tổ chức nhà nước đã đưa ra quyết định công nhận Unitsky String Technologies Inc. dựa trên việc đánh giá các kết quả nghiên cứu và kỹ thuật do công ty cung cấp. Lưu ý rằng các tổ chức thương mại được công nhận lần đầu tiên (nói đơn giản là những người mới đến) đã không nhận được trạng thái như vậy kể từ tháng 4 năm 2019. Nhân tiện, Unitsky String Technologies Inc. đã trở thành công ty tư nhân thứ 9 ở Belarus có trạng thái danh dự như vậy. Nó có giá trị trong năm năm.

Đây là một chứng chỉ xác nhận năng lực và tầm quan trọng của các hoạt động khoa học của Unitsky String Technologies Inc. Đây là một quá trình lâu dài và có hệ thống với nhiều năm làm việc chăm chỉ, hoạt động khoa học chủ động và xem xét nhiều sắc thái lập pháp trong công việc của chúng tôi. Điều quan trọng nhất là thu thập thông tin và ghi chép kết quả hoạt động khoa học về nhiều chỉ số (hơn một trăm) từ năm 2016 đến năm 2021, cũng như đưa ra dự báo cho đến năm 2026. Giai đoạn cuối cùng bao gồm một thủ tục bảo vệ đầy thử thách và có trách nhiệm tại Viện Hàn lâm Khoa học.

Tham khảo của UST Inc.

Công nhận tổ chức khoa học là hình thức nhà nước công nhận năng lực của pháp nhân trong việc thực hiện nghiên cứu, phát triển và kỹ thuật. Công nhận được tổ chức một lần trong năm năm. 

Hoạt động khoa học của công ty

Công việc triển khai các hoạt động R&D của Unitsky String Technologies Inc. được giám sát bởi các nhóm của Phó Tổng thiết kế phụ trách Khoa học và Phòng R&D. Nhân viên của các bộ phận này hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng cả trong việc đưa các nguyên vật liệu mới và nguyên liệu thô vào sản xuất cũng như làm chủ việc chế tạo các sản phẩm sáng tạo

Công ty hợp tác chặt chẽ với các tổ chức khoa học của Belarus và nước ngoài. Đồng thời, chúng tôi chú ý đến việc phát triển tiềm năng của chính nhân viên của chúng tôi. Có mười một tiến sĩ đang làm việc tại Unitsky String Technologies Inc., năm phó giáo sư và hơn mười nhân viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học khác nhau của đất nước. Chỉ trong 5 năm qua, hơn 40 bài báo khoa học đã được cán bộ công nhân viên của công ty hoàn thành. Trong năm thứ hai liên tiếp, một trong những ưu tiên của UST Inc. là thực hiện R&D với đăng ký của nhà nước. Năm 2021, năm công trình như vậy đã được đăng ký, hai trong số đó đã hoàn thành hợp lệ và ba công trình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Ba hội nghị R&D quốc tế đã được tổ chức với sự hỗ trợ của công ty. Hơn 100 bài báo nghiên cứu và năm cuốn sách đã được xuất bản bởi các nhân viên. Vào tháng 11 năm 2020, công ty đã công nhận trung tâm thử nghiệm của riêng mình. Năm 2021, Khái niệm Phát triển Hoạt động Khoa học và Đổi mới đến năm 2025 đã được thông qua và năm cuộc họp của Hội đồng Khoa học và Kỹ thuật đã được tổ chức.

Trong 5 năm qua, 95 văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đã được cấp (2/3 trong số đó nằm ngoài Belarus). Từ năm 2019 đến năm 2021, hai mươi bằng sáng chế Âu-Á cho các phát minh đã được đăng ký. Công ty đã nhận được bằng sáng chế châu Âu lần đầu tiên vào năm 2020, cũng như hai bằng sáng chế của Trung Quốc vào năm 2021.

Triển vọng cho sự phát triển của các hoạt động nghiên cứu tập trung vào việc phát triển hơn nữa và triển khai công nghệ của công ty, cũng như việc thực hiện các dự án thương mại mục tiêu ở các quốc gia khác nhau. Ngoài ra, công ty có kế hoạch tiếp tục đăng ký nhà nước về R & D và quyền sở hữu công nghiệp trong các lĩnh vực cốt lõi của mình. Đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn và khoa học cho đội ngũ chuyên viên của công ty.

Có được vị thế của một tổ chức khoa học được thực hiện nhờ ý tưởng, sự lao động cần cù hàng ngày và tính chuyên nghiệp của các nhân viên trong công ty. Thành tựu này sau này có thể đóng một vai trò quyết định trong việc triển khai công nghệ của UST Inc. 

Nhận xét của bạn