uSky Transport bắt đầu hoạt động chứng nhận cho tuyến đường thử nghiệm số 4

TÜV SW Standardization Certifications đang bắt đầu hoạt động chứng nhận cho tuyến đường thử nghiệm số 4 của uSky Transport & Infrastructure Technology, dài 2,4 km. Tuyến đường được thiết kế phục vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách khối lượng lớn, chịu tải tới 60 tấn, chạy tốc độ tới 150 km/h.

Thỏa thuận về việc tiến hành chứng nhận với TÜV SW Standardization Certifications đã được ký kết bởi nhà sáng lập và tổng công trình sư của uSky Transport, ông Anatoli Unitsky. Công việc sẽ được tiến hành theo 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, tổ chức chứng nhận sẽ kiểm tra những trụ trung gian đã xây dựng, còn trong giai đoạn 2, sẽ tiến hành kiểm định bên ngoài và cấp chứng nhận cho toàn bộ tuyến đường thử nghiệm số 4, bao gồm:

ga neo 4.1 — ga hành khách và hàng hóa;

ga neo 4.2 — cầu cảng vận chuyển hành khách-hàng hóa;

các trụ trung gian;

cấu trúc tuyến đường dạng bán cứng.

Các kết quả chứng nhận sẽ cho phép phát triển công ty thành công về sau, và chào bán các dự án vận tải hành khách và hàng hóa trên toàn cầu.

Được biết, trong năm ngoái, TÜV SW Standardization Certifications đã chứng nhận uSky Transport & Infrastructure Technology tại Trung tâm thử nghiệm và chứng nhận uSky. Việc chứng nhận tuyến đường số 1 dài 400 mét đã khẳng định sự tuân thủ những tiêu chuẩn an toàn ngặt nghèo nhất.

Thành phần của tổ hợp vận tải-hạ tầng đã được chứng nhận bao gồm:

cấu trúc đường (cầu vượt vận tải ray-đường dây được ứng suất trước);

uPod (xe điện chạy bánh thép với hệ thống điều khiển tự động);

các trụ neo chính (kết hợp nhà ga);

các trụ trung gian;

ga hành khách;

ga bảo dưỡng kỹ thuật, bao gồm trạm điều phối và xưởng sửa chữa.

Trên cơ sở chứng nhận hợp chuẩn này, uSky Transport đã nhận được cấp phép từ chính quyền sở tại cho việc đưa hệ thống vận tải vào khai thác vận hành thử nghiệm.

Nhận xét của bạn