uSky Transport đạt chứng nhận chất lượng ISO 9001:2015

Hệ thống quản lý chất lượng tại uSky Transport được chứng minh bởi TÜV SW Standardization Certifications, một công ty hàng đầu với nhiều chuyên môn công nghiệp và hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ thử nghiệm, kiểm tra, đánh giá, chứng nhận và đào tạo.

Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 được cấp cho uSky Transport

Chuyển động liên tục tạo động lực cho sự phát triển và cải tiến liên tục. Nguyên tắc này vẫn phù hợp với uSky Transport, do đó công ty luôn nỗ lực thực hiện các hoạt động của mình theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng cao và có tính cạnh tranh.

uSky Transport đang trên đường cải tiến các hoạt động của mình thông qua việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng (QMS) dựa trên bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng là một quyết định chiến lược của uSky Transport nhằm giúp cải thiện hiệu suất tổng thể và tạo cơ sở vững chắc cho các sáng kiến ​​phát triển bền vững.

Lợi ích của việc thực hiện QMS dựa trên tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 là :

  • khả năng của công ty trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ một cách nhất quán đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và luật định hiện hành;
  • tạo điều kiện cơ hội để nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp;
  • giải quyết các rủi ro và cơ hội gắn với bối cảnh và mục tiêu của công ty;
  • khả năng chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu QMS cụ thể;
  • nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thâm nhập thị trường mới, cũng như các lợi thế cạnh tranh bổ sung khi đấu thầu.
Giám đốc Điều hành Vận tải uSky Sergei Tarasov tại cuộc họp chứng nhận với đại diện TÜV SW Mohanad Al Hamouta

Trước đó, Chứng chỉ tiêu chuẩn hóa TÜV SW đã chứng nhận Giải pháp giao thông uSky, do đó xác nhận tính an toàn của Công nghệ cơ sở hạ tầng & Giao thông vận tải uSky, bao gồm cả xe điện – cái gọi là uPod .

Và giờ đây, QMS, được xác nhận bởi chứng chỉ chất lượng, có tác dụng đánh giá và khả năng cạnh tranh của uSky Transport, vì quản lý có thẩm quyền và cơ chế tương tác hiệu quả giữa các quy trình dẫn đến giảm chi phí và giảm rủi ro theo đó giảm thiểu rủi ro.

Ông Mohanad Al Hamouta, TÜV SW, trao chứng chỉ chất lượng ISO 9001: 2015 cho Sergei Tarasov, uSky Transport

Nhận xét của bạn