uSky Transport trên Dubai Eye 103.8 FM

uSky Transport tiếp tục được nói đến trong không gian truyền thông UAE. Tuần trước đó là Talk 100.3 FM , Khaleej Times , The National và bây giờ là Dubai Eye 103.8 FM. Một đại diện của công ty đã trở thành khách mời của chương trình nổi tiếng The Agenda – một bản tóm tắt hàng ngày về các câu chuyện địa phương và quốc tế.

Trong buổi phát sóng, những phẩm chất và lợi thế của người tiêu dùng chính của tổ hợp cơ sở hạ tầng và giao thông uSky , cũng như triển vọng phát triển của công ty, đã được công bố.

Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là thực hiện các dự án thương mại trên toàn thế giới, Oleg Zaretskiy nói với Dubai Eye.

“Chúng tôi mời bạn đến với tương lai”

Nhận xét của bạn