UST Inc. đã ký thỏa thuận với chi nhánh lớn nhất của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus

Unitsky String Technologies Inc. đã ký kết thỏa thuận về hợp tác chung trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật với phân khu lớn nhất trong số bảy phân khu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus, cụ thể là Khoa Khoa học Vật lý và Kỹ thuật . 

Mục tiêu chính của thỏa thuận là tăng cường và phát triển hợp tác khoa học, kỹ thuật và đổi mới bằng cách khởi xướng và thực hiện các phát triển khoa học trong các lĩnh vực ưu tiên cùng quan tâm. 

“Khoa Khoa học Vật lý và Kỹ thuật lãnh đạo một số viện khoa học có hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực hoạt động chính của UST Inc. Chúng tôi hy vọng rằng việc ký kết thỏa thuận sẽ là bước khởi đầu cho sự hợp tác hiệu quả giữa các bên cũng như trao đổi kinh nghiệm và triển khai các dự án chung”, ông Alexey Klimkov, Trưởng phòng Nghiên cứu của UST Inc. cho biết.

UST Inc. tích cực hợp tác với các tổ chức khoa học Belarus và nước ngoài. Chỉ riêng năm 2023, công ty đã ký kết 5 thỏa thuận hợp tác với các tổ chức khoa học và giáo dục, trong đó có 3 hợp đồng được ký với các tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus.

Sự chú trọng đáng kể được đặt vào việc phát triển năng lực của đội ngũ nhân viên của công ty. Vì vậy, ngày nay tại UST Inc. có 13 tiến sĩ triết học, hầu hết đều có chức danh trợ lý giáo sư. Chỉ trong 3 năm qua, các chuyên gia của công ty đã hoàn thành hơn 50 công trình khoa học (trong đó có 8 dự án được nhà nước đăng ký) và xuất bản hơn 130 bài báo, tài liệu hội thảo quốc tế.

Để tham khảo

Khoa Khoa học Vật lý và Kỹ thuật của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus có 23 tổ chức khoa học trực thuộc. Họ tuyển dụng khoảng 1310 người, trong đó có 860 nhà nghiên cứu. Trong số nhân viên của khoa có 82 tiến sĩ khoa học và 212 tiến sĩ triết học.

Nhận xét của bạn