UST Inc. đã trình bày giải pháp tối ưu hóa tính khí động học của uPod

Tạp chí khoa học World of Transport and Transportation đã đăng một bài báo về việc cải thiện hình dạng khí động học của uPod. Một uBus monorail lơ lửng được lấy làm cơ sở cho các tính toán. Nhà thiết kế chung của UST Inc. Anatoli Unitsky là một trong những tác giả của tài liệu này.

Ấn phẩm đã nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố hình học và cấu trúc đến các đặc tính khí động học của phương tiện giao thông. Việc tối ưu hóa hình dạng cơ thể của uBus monorail đã được thực hiện trong quá trình nghiên cứu. Quyết định như vậy giúp giảm 16,9 % hệ số lực và lực cản.

Kết quả của các tính toán được thực hiện là sự lựa chọn mô hình uBus tối ưu với hệ số cản khí động học thấp nhất. Theo ý kiến ​​của các chuyên gia của UST Inc., điều này sẽ cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của phương tiện và tăng tính thân thiện với môi trường, và kết quả là tăng lợi nhuận tiềm năng của quá trình vận chuyển.

Cần nhắc lại rằng ngày nay uPod khí động học nhất trong dòng sản phẩm của UST Inc. là uFlash tốc độ cao. Hệ số lực cản khí động học của nó đã giảm xuống 0,06. Để so sánh: hệ số cản khí động học của những chiếc ô tô dẫn đầu về chỉ số này có thể là 0,175 chẳng hạn.

Tìm hiểu thêm về tính khí động học của xe uST tại đây .

Nhận xét của bạn