Vấn đề an toàn của vận tải đường dây được bộ phận nào phụ trách?

Chưa tới 5 năm trước, Công ty «SkyWay Technologies Co.» từ một công ty nhỏ với ý tưởng và hoài bão đã phát triển thành một công ty công nghệ cao khổng lồ với 86 ban thiết kế. Tại đây tiến hành tạo ra loại hình vận tải có thể thay đổi bộ mặt của toàn bộ hành tinh, có gần 1000 chuyên viên trình độ cao làm việc.

Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về hoạt động của ban thiết kế «Tính toán các kết cấu xây dựng», các nhiệm vụ của ban này bao gồm tính toán cho: cấu trúc dẫn đường, các trụ trung gian và trụ chính, các liên kết bổ trợ, các cụm và trang bị để lắp ráp cấu trúc dẫn đường. Chủ nhiệm ban thiết kế này — Roman Sharshov, đã chia sẻ chi tiết về các nhiệm vụ của họ:

«Hiện nay, ban thiết kế «Tính toán các kết cấu xây dựng» cùng với ban «Tính toán kỹ thuật» đang phát triển các cấu trúc dẫn đường theo các yêu cầu của tiêu chuẩn an toàn ô tô EN (tiêu chuẩn quốc tế về các đặc điểm của sản phẩm, vận hành, lưu giữ, vận chuyển, thực hiện và tái chế, thực hiện các công việc hay cung cấp dịch vụ). EN cho thiết kế – đó không chỉ là quy phạm kỹ thuật, – đó còn là một tổ hợp các giải pháp để đạt sự an toàn của mọi thành phần và cụm thiết bị của việc vận tải ngay từ khi thiết kế nó.

Các kết quả ứng dụng tổ hợp tương tự được thấy trong tương lai, nhưng đã có thể đánh giá những tiến bộ nhất định ngay từ bây giờ. Tại EcoTechnoPark trong thời gian diễn ra các chuyến đi thử nghiệm, đã thu thập được không chỉ các dữ liệu về phương tiện, mà còn cả thông tin phân tích về hoạt động của các kết cấu – các cảm biến được lắp đặt sẽ theo dõi chuyển động cấu trúc dẫn đường, đặc điểm biến dạng và gia tốc giao động của tuyến đường. Liên tục tiến hành các khảo sát kết cấu về các hiện tượng cục bộ, sự hao mòn ray. Thông tin này được hệ thống hóa, phân tích, đưa ra các giải pháp về sự cần thiết phải đưa vào các chỉnh sửa trong tính toán và thiết kế các kết cấu tiếp theo.

2 tháng gần đây, chúng tôi đã phân tích và tính toán một vài phương án cấu trúc dẫn đường dạng cứng, để tìm ra giải pháp tối ưu nhất từ góc độ các thông số tải về độ bền và sức chịu, cũng như công nghệ xây dựng cấu trúc. Các chuyên viên trong ban thiết kế của chúng tôi tính toán cả các thành phần, cụm thiết bị và kết nối kim loại truyền thống, và cả những cấu trúc composit phức tạp, bao gồm những cáp được kéo căng sơ bộ, beton và vỏ thép lắp ráp.

Hiện nay chúng tôi đang tính toán các khu vòng và quay đầu, tại đó cũng có những đặc điểm và giải pháp kết cấu đặc biệt, cần thực hiện tuân thủ các yêu cầu theo các tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có cả các tiêu chuẩn an toàn.

Các tính toán không thể thực hiện riêng phần, «tách biệt» khỏi những bộ phận khác, vì thế, trong nhiều hướng, chúng tôi phối hợp với các chuyên viên của bộ phận khác – các kết cấu kim loại, các kết cấu betong cốt thép, quản lý cấu trúc dẫn đường. Công việc được đưa vào nề nếp, và được thực hiện hiệu quả tối đa – bất kỳ sự thiết kế nào cũng bắt đầu từ các tính toán, và chúng tôi đang tiến hành công việc ấy, đưa khái niệm vào thực tế, và đưa nó vào một quá trình mang lại một kết cấu hiện quả trên mọi khía cạnh. Công việc cũng được tiến hành trong chế độ «đội ngũ dịch vụ» – kiểm tra các giải pháp được chuyên viên kết cấu tự đưa ra.

Mọi điều được xây dựng hiện nay đều đã qua tay chúng tôi, nhưng hiện giờ tôi không muốn hé lộ mọi bí mật – trong thời gian sắp tới, các bạn sẽ có thể đánh giá rõ ràng kết quả công việc này».

Nhận xét của bạn