Vận tải điện và đường sắt: hiệu quả và bền vững

“Do hiệu suất cao của xe điện so với xe trang bị động cơ đốt trong, thiết kế đơn giản và không phát thải khí thải trong quá trình vận hành, xe điện chắc chắn là” phương tiện giao thông sạch “sẽ được sử dụng để đảm bảo tính di động trong tương lai gần.

Nhiệm vụ chính mà các nhà thiết kế giao thông vận tải “sạch” phải đối mặt là giảm mức tiêu thụ năng lượng của các phương tiện, hệ thống và khu phức hợp đến mức có thể đạt được nguồn cung cấp năng lượng thông qua các nhà máy điện không dựa vào nhiên liệu dựa trên carbon.

Do đó, vận tải đường bộ khối lượng lớn (ít nhất là vận tải hàng hóa và hành khách công cộng) để đáp ứng các yêu cầu của vận tải trong tương lai, phải chạy bằng điện và nhất thiết phải dựa trên đường sắt.”

Nhận xét của bạn