Vận tải đường dây trên các trang báo của tạp chí “Business-review”

Trong số ra tháng 12 của tạp chí «Business-review» đã đăng một maket, nhờ đó các bạn có thể nhận được thông tin bổ sung về dự án SkyWay. Để làm điều đó, hãy quét mã QR. Nó sẽ đưa bạn tới trang YouTube với bài thuyết trình vận tải đường dây.

«Business-review» nói về việc kinh doanh tại Belarus, các công ty và người sở hữu chúng. Các chuyên gia thẩm định của tạp chí là các quản lý cấp cao của các công ty, các đại diện của các trung tâm nghiên cứu quốc tế và Belarus, và các lãnh đạo cơ quan chính phủ kiểm soát và quản lý.

Các bạn có thể biết nhiều hơn về vận tải đường dây trên trang Công nghệ.

Nhận xét của bạn