Vận tải SkyWay được sản xuất tại đâu?

Đội ngũ thông tin SkyWay đã thực hiện một video tổng quan về khu sản xuất của Công ty «Unitsky String Technologies Co.». Trong video này, các bạn sẽ được biết những đặc điểm chính của khu xưởng sản xuất SkyWay.

Các khu sản xuất riêng là cần thiết để thực hiện các kế hoạch của SkyWay tại các nước khác. Cơ sở hạ tầng sản xuất phát triển sẽ giúp kịp thời thực hiện các dự án thương mại đầu tiên.

Trong 2 năm trở lại đây, diện tích sản xuất của SkyWay đã tăng lên 9700 m2. Dự án đã xây dựng một số xưởng sản xuất mới, cũng như sở hữu được các khu nhà cho thuê. Tại các tòa nhà ấy được trang bị thiết bị hiện đại và có các công nhân lành nghề làm việc. Mọi điều ấy quyết định tiềm lực sản xuất của công ty.

Nhận xét của bạn