Vận tải SkyWay lên sóng kênh truyền hình «Belarus 2»

Trên sóng của kênh truyền hình «Belarus 2» đã phát chương trình «Búa, bao, kéo» với phóng sự từ EcoTechnoPark.

Các MC của chương trình «Búa, bao, kéo» giới thiệu khán giả với những địa điểm thú vị tại Cộng hòa Belarus. Lần này, đoàn quay phim đã tới thành phố Žabinka và trung tâm thử nghiệm vận tải đường dây EcoTechnoPark tại Minskaya oblast. Tại khu thử nghiệm, MC đã đi trên Unicar và chia sẻ với khán giả những cảm nhận của mình từ chuyến đi:

Hãy xem toàn bộ chương trình «Bao, búa, kéo» trên kênh YouTube của dự án.

Nhận xét của bạn