Vận tải SkyWay trên 25 kênh truyền hình Ả Rập

Tổng công trình sư Công ty «Unitsky String Technologies Co.» Anatoli Unitsky đã có mặt trong các chuyến quay phim cho chương trình «Let’s Challenge Corona», nói về cuộc chiến với virus corona. Chương trình được theo dõi bởi các khán giả của 25 kênh truyền hình từ UAE, Tunisia, Ai Cập và các nước khác.

Hiện nay tại các nước Ả Rập đang tiến hành các chương trình ủng hộ những nơi chịu ảnh hưởng của virus corona. Một trong số đó là UAE, nơi vận tải đường dây đang được phát triển. Xin nhắc rằng, vào năm 2018, lãnh đạo SkyWay đã thông báo về việc bắt đầu xây dựng Trung tâm đổi mới SkyWay tại thành phố Sharjah. Vì thế, Anatoli Unitsky đã tham gia vào các chương trình giúp đỡ và đã quyên góp một số tiền cá nhân của mình cho cuộc chiến chống virus corona.

Những người dẫn chương trình «Let’s Challenge Corona» đã cảm ơn Anatoli Unitsky và dự án SkyWay về sự giúp đỡ với các nước Ả Rập. Ngoài ra, trong chương trình đã có bài phát biểu của tổng công trình sư từ EcoTechnoPark và các cảnh quay vận tải SkyWay.

Phát biểu của Anatoli Unitsky được dịch bằng tiếng Ả Rập trong video nguyên gốc.

Nhận xét của bạn