Về các thành tựu của dự án SkyWay trên kênh truyền hình địa phương Sharjah

Kênh truyền hình địa phương tại tiểu vương quốc Sharjah Pulse 95 Radio đã đăng bản tin mới về các công nghệ hiện đại Future Talk, trong đó đã có sự tham gia của ông Oleg Zaretskiy, giám đốc điều hành của công ty SkyWay GreenTech. Xin nhắc rằng, công ty này đang tiến hành phát triển dự án SkyWay tại UAE.

Trong chương trình, ông Oleg Zaretskiy đã trình bày chi tiết đặc trưng của khoang VIP Unicar nhiệt đới, việc xây dựng tuyến đường nào đang được chính quyền tiểu vương quốc Sharjah mong đợi hơn cả, và vận tải SkyWay gắn với sự khai phá vũ trụ không dùng tên lửa như thế nào.

Ngoài ra, ông Oleg đã nhấn mạnh, tại khu vực công viên nghiên cứu khoa học công nghệ Sharjah gần như đã hoàn tất việc xây dựng tuyến đường thử nghiệm thứ nhất của SkyWay dài 400 mét, nơi đang lên kế hoạch kết thúc mọi hoàn thiện nhỏ trong tháng 2 năm nay.

Cũng như, theo ông Oleg, tại Sharjah đang lên kế hoạch xây dựng dự án mục tiêu đầu tiên của SkyWay, kế hoạch đã đặt tại Cơ quan xây dựng và trắc địa của Sharjah và đang chờ các đội ngũ thực hiện.

Nhận xét của bạn