Về nền tảng 3DEXPERIENCE trong sản xuất SkyWay

Các chuyên gia của Công ty «Unitsky String Technologies Co.» tiếp tục hiện địa hóa các nền tảng số hóa, trên cơ sở đó phát triển và sản xuất các hệ thống vận tải đường dây.

Trong năm qua, các bộ phận của công ty đã nhận được hơn 580 bản quyền và đã đào tạo hơn 100 chuyên viên để làm việc với nền tảng 3DEXPERIENCE. Các bản quyền được mua bao trùm các lĩnh vực hoạt động chủ chốt của công ty: thiết kế và cấu trúc, quản lý các quá trình kinh doanh, tiến hành các tính toán, sản xuất số hóa, phân tích kinh doanh, quản lý các dự án.

Ngoài ra, ban thiết kế đã áp dụng những công cụ số mới để mô hình hóa các bề mặt phong cách và bề mặt độ chính xác cao, sự biến dạng và phân tích bề mặt, tạo, quản lý và mô hình hóa các sản phẩm với cơ chế phức tạp. Những công cụ mới sẽ giúp xác định và loại bỏ các lỗi trong kết cấu ở những giai đoạn phát triển ban đầu.

Trên các server thử nghiệm của công ty cũng triển khai phiên bản nền tảng 3DEXPERIENCE. Trong đó đơn giản hóa hoạt động với các bộ phận linh hoạt (lò xo, ống, dây dẫn), cải thiện tầm nhìn các rãnh kết cấu, cũng như cho phép xem xét sơ bộ việc lắp ráp các chi tiết trong chế độ tìm kiếm. Sau khi thử nghiệm, phiên bản mới của nền tảng sẽ được chuyển giao cho các server hoạt động của công ty.

Các ưu thế của nền tảng 3DEXPERIENCE đã được tổng công trình sư Công ty «Unitsky String Technologies Co.» ông Anatoli Unitsky kể:

«Nền tảng này phù hợp một cách hoàn hảo đối với việc phát triển mạng lưới vận tải toàn diện của chúng tôi. Chúng tôi cần tính toán tới những chi tiết nhỏ nhất, để sau đó theo dõi hoạt động của mỗi dự án tới tận khi khai thác vận hành và tinh chỉnh, và xem hoạt động của mỗi chi tiết, cả khi sản xuất. Chỉ có nền tảng 3DEXPERIENCE mới cho phép tiến hành cách tiếp cận như vậy.»

Nhận xét của bạn