Về việc xây dựng EcoDom tại Sharjah

Mikhail Kirichenko đã tới EcoDom tại trung tâm đổi mới SkyWay tại Sharjah và trò chuyện với người lãnh đạo việc xây dựng, anh Sergey Zaiko. Trong video phỏng vấn này các bạn sẽ biết:

  • EcoDom đang trong giai đoạn xây dựng nào?
  • EcoDom được cấu tạo thế nào?
  • Đã có những căn phòng nào sẵn sàng hoạt động?
  • Sự độc đáo của EcoDom là gì?

Nhận xét của bạn