Việc mô hình hóa giúp cải thiện vận tải SkyWay như thế nào

Vận tải đường dây SkyWay được hướng tới trở thành loại hình vận tải hiệu quả, phổ biến, thân thiện môi trường và an toàn nhất trong các loại hình vận chuyển hành khách và hàng hóa hiện nay. Các thành tựu hiện có của dự án – kết quả làm việc của chỉ gần 1000 người và 86 ban thiết kế (BTK).

Các chuyên viên của công ty kỹ thuật luôn nâng cao các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của mình, làm chủ những phương thức làm việc và các phần mềm mới. Trong mùa thu này, tất cả các chuyên viên của BTK «Các tính toán kỹ thuật» đã tham gia seminar nâng cao trình độ trong khuôn khổ làm việc với phần mềm MSC.One. Đặc biệt, đã diễn ra các seminar về tính toán các vật liệu phức hợp, về mô hình hóa động học và âm học đối với các phương tiện vận tải. Điều đó sẽ cho phép nâng cao đáng kể hiệu quả hoạt động của Công ty «SkyWay Technologies Co.» ngay tại giai đoạn thiết kế.

Các chuyên viên của công ty kỹ thuật luôn nâng cao các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của mình, làm chủ những phương thức làm việc và các phần mềm mới. Trong mùa thu này, tất cả các chuyên viên của BTK «Các tính toán kỹ thuật» đã tham gia seminar nâng cao trình độ trong khuôn khổ làm việc với phần mềm MSC.One. Đặc biệt, đã diễn ra các seminar về tính toán các vật liệu phức hợp, về mô hình hóa động học và âm học đối với các phương tiện vận tải. Điều đó sẽ cho phép nâng cao đáng kể hiệu quả hoạt động của Công ty «SkyWay Technologies Co.» ngay tại giai đoạn thiết kế.

Nhân dịp này, chúng tôi xin nói về BTK «Các tính toán kỹ thuật» một cách chi tiết hơn đôi chút. Ban thiết kế này phối hợp với những bộ phận khác như Bộ phận thành phần di chuyển, Bộ phận các cầu vượt vận tải, trang bị và thiết bị thử nghiệm, Bộ phận thiết kế, Bộ phận thử nghiệm, chứng nhận và tiêu chuẩn hóa. Cũng như với các thiết kế trưởng ở tất cả các hướng.

Hàng ngày, các chuyên viên của ban thiết kế này, nhờ các chương trình máy tính phức tạp, xây dựng các đặc điểm chủ chốt về cầu vượt ray-đường dây, những đặc điểm cần thiết để vận hành chúng an toàn và hiệu quả, cũng như các số liệu về trang bị, các thiết bị và thành phần của phương tiện vận tải. Nhiệm vụ của các chuyên viên phân tích ước lượng (như chúng tôi gọi tên họ) bao gồm mô hình mô phỏng hoạt động của thành phần di chuyển và động học tại các chế độ vận hành khác nhau, mô hình hóa động học của các cơ chế bổ trợ, cũng như tham gia vào các cuộc thử nghiệm chạy thử tại giai đoạn kết thúc, để đảm bảo chắc chắn tính đúng đắn của các mô hình máy tính.

Ban thiết kế này là cần thiết để trong giai đoạn đầu có thể loại bỏ các model không có khả năng tồn tại, và không cần phải tiến hành những thử nghiệm đắt đỏ mà vẫn làm rõ xem, liệu các giải pháp đề ra có chịu được những mức trọng tải yêu cầu hay không. Nhờ việc tối ưu hóa các kết cấu được thực hiện bởi ban thiết kế này, công ty tiết kiệm một cách đáng kể, không chỉ thời gian, mà cả tiền bạc. Các kỹ sư cũng tiến hành thử nghiệm tính an toàn của các phương tiện vận tải và cấu trúc dẫn đường ngay từ giai đoạn thiết kế, họ nghiên cứu những đặc điểm rất khác nhau, ví dụ, thậm chí cả khả năng chịu đạn của các kết cấu.

Ngoài ra, ban thiết kế này còn sử dụng mô hình mô phỏng được gọi là 1D, trong các giai đoạn thiết kế đầu tiên, mô hình hóa các thử nghiệm va chạm của các phương tiện vận tải, tiến hành các thử nghiệm cơ khí để xác nhận và thông qua các mô hình tính toán. Một trong số các nhiệm vụ chính của ban thiết kế này, cũng là đào tạo nguồn nhân lực từ các sinh viên cho việc giải quyết các nhiệm vụ tính toán.

Nhận xét của bạn