Việc xây dựng các khu sản xuất mới của SkyWay: 1 tháng trôi qua

Đội ngũ thông tin của tập đoàn SkyWay tiếp tục giới thiệu tới các bạn những tin tức quan trọng nhất của dự án. Trong số đó – là sự mở rộng diện tích sản xuất của công ty «Công nghệ đường dây», nơi tiến hành sản xuất ra thành phần di chuyển của vận tải đường dây.

1 tháng trước chúng tôi đã lần đầu tiên kể về việc xây dựng xưởng sản xuất mới được xúc tiến thế nào. Khi đó chúng ta đã được biết rằng cần có thêm diện tích sản xuất toa xe cho UAE và chuẩn bị cho sản xuất hàng loạt.

Hôm nay chúng tôi lại trò chuyện với giám đốc công trường, anh Oleg Anatolyevich Kudyolko và được anh cho biết những gì đã được thực hiện và tiến độ xây dựng bám sát với yêu cầu ra sao, chi phí và chất lượng của công trình mới.

Hiện nay công việc đang tiến hành đúng tiến độ, một số công việc đã được bắt đầu thậm chí còn vượt tiến độ. Tuy nhiên, các kết quả sẽ được thấy rõ trong 1 tháng nữa sau phóng sự đầu tiên.

Nhận xét của bạn