Thẻ: podway

Podway Tại Gorkarneshwor

Gokarneshwor nằm ở phía đông bắc của Kathmandu. Thành phố có một loạt các địa điểm địa lý, lịch sử và tôn giáo cũng như sông thiêng Bagmati. Con đường nhỏ ở Gokarneshwor sẽ kéo dài 17,2 km như trên bản đồ đính kèm. Tuyến đường sẽ có 4 chặng:✦ Boudha Pipalbot đến Sundarjal – 8,6 km✦ …