Bài báo về SkyWay và môi trường trên tạp chí “Vận tải đổi mớiraquo”

Mikhail Tsyrlina, với nhan đề «Các khía cạnh môi trường của vận tải đường dây».

Từ bài báo này, các bạn sẽ biết:

Vận tải hiện nay đang gây hại cho tự nhiên và con người như thế nào?

Những loại hình vận tải nào gây hại cho tự nhiên nhiều nhất?

SkyWay có thể giúp môi trường tốt hơn như thế nào?

Tạp chí «Vận tải đổi mới» được xuất bản từ năm 2011. Tạp chí chuyên về lĩnh vực vận tải, cũng như các thành tựu và những sản phẩm triển vọng trong lĩnh vực này. Hội đồng biên tập quốc tế của tạp chí bao gồm những chuyên gia từ Đức, Ukraine và Kazakhstan.

Các bạn có thể đọc toàn văn bài báo «Các khí cạnh môi trường của vận tải đường dây» theo link này.

Nhận xét của bạn