Các chuyên gia SkyWay gặp gỡ đại diện các công ty công nghệ

Tại Minsk đã diễn ra cuộc gặp giữa các chuyên gia của Công ty «Unitsky String Technologies Co.», Dassault Systèmes và IGA Technologies. Các chuyên gia đã giới thiệu về các công nghệ có thể cải thiện hoạt động của vận tải đường dây.

Các chuyên gia từ Dassault Systèmes đã nói về các khả năng của modul phần mềm Dassault Digital Simulation. Nó sẽ cho phép đánh giá tác động môi trường lên mọi thành phần vận tải SkyWay. Công cụ Dassault Systèmes mô hình hóa các điều kiện thời tiết khác nhau và cho phép tiết kiệm tiền bạc cho các thử nghiệm trong môi trường thực tế.

Công ty Dassault Systèmes cũng đã giới thiệu nền tảng 3DExperience. Nó cho phép tạo ra một không gian ảo thống nhất để tương tác giữa mọi bộ phận của công ty.

Sau cuộc gặp, các chuyên gia từ Dassault Systèmes đã đề xuất hỗ trợ Công ty «Unitsky String Technologies Co.» trong quá trình tối ưu hóa sản xuất. Các chuyên gia của Dassault Systèmes sẽ tiến hành kiểm toán khu sản xuất của SkyWay và xây dựng chương trình tái tổ chức các quá trình kỹ thuật tại công ty «Unitsky String Technologies Co.».

Nhận xét của bạn