Unitsky String Technologies Inc. tham gia hội nghị khoa học quốc tế WHEC-2022

Vừa qua, Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ 23 WHEC-2022 đã được tổ chức tại Istanbul. Sự kiện dành riêng cho chủ đề năng lượng hydro có sự tham gia của đại diện Unitsky String Technologies Inc.

Nhóm UST Inc. do Nhà thiết kế chung Anatoli Unitsky dẫn đầu đã trình bày một bài báo về việc sử dụng nguồn năng lượng “xanh” thay thế là hydro lỏng. Sự phát triển của chính công ty – một hệ thống cân bằng nhiệt năng toàn diện – có thể giúp giảm tiêu thụ năng lượng của hệ thống làm mát uPods. Và sau đó vận chuyển chuỗi sẽ trở nên hiệu quả hơn và thân thiện với môi trường.

Ngày nay, năng lượng hydro là một trong những xu hướng đầy hứa hẹn trong khoa học và sản xuất. Tuy nhiên, do tính phức tạp và cường độ khoa học của nó, công nghệ này vẫn chưa có ứng dụng thực tế rộng rãi.

WHEC tập hợp các chuyên gia năng lượng hydro từ khắp nơi trên thế giới. Trong 23 năm, sự kiện này đã được tổ chức hai năm một lần. Hội nghị trình bày tất cả các lĩnh vực liên quan đến năng lượng hydro: công nghệ sản xuất, lưu trữ, thanh lọc, phân phối, pin nhiên liệu, tiết kiệm hydro, an toàn, … Năm nay, 17 phần chuyên đề đã được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện.

Bạn có thể tìm thấy bài báo khoa học gốc của đại diện Unitsky String Technologies Inc. tại đây .

Nhận xét của bạn