Đầu tư sau giai đoạn 15

Từ năm 2014, dự án SkyWay được phát triển thông qua crowdfunding. Mỗi người có thể đầu tư và nhận cổ phần trong dự án. Năm 2014, ban lãnh đạo SkyWay đã xây dựng kế hoạch 15 giai đoạn để tiến ra trạng thái tự cấp vốn và thu lợi nhuận từ các dự án thương mại.

Trước khi kết thúc 15 giai đoạn, đầu tư vào dự án được thu hút theo hợp đồng vay chuyển đổi với chiết khấu (giảm giá cho rủi ro) – các nhà đầu tư hiện nay có thể nhận nhiều cổ phần hơn so với các nhà đầu tư trong các giai đoạn muộn hơn.

Trong trường hợp kết thúc thành công giai đoạn 15 (hiện nay đang diễn ra giai đoạn 14), và thực hiện các dự án thương mại, các nhà đầu tư SkyWay sẽ bắt đầu nhận cổ tức tỷ lệ với số cổ phần mình nắm giữ trong dự án. Được biết, cổ tức được chi trả từ lợi nhuận, chính vì thế, chúng liên quan tới việc thực hiện các dự án thương mại, từ đó có thể nhận lợi nhuận lớn nhất.

Vậy có phải, sau giai đoạn 15, các nhà đầu tư sẽ không thể nhận cổ phần trong dự án SkyWay nữa? Vâng, theo kế hoạch, sau khi kết thúc thành công giai đoạn cuối cùng, những người mới sẽ không thể nhận cổ phần trong dự án và trở thành đồng sở hữu của toàn bộ công nghệ.

Tuy nhiên, trong tương lai, có thể xét tới phương án đầu tư vào các dự án riêng, cụ thể của vận tải đường dây. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư sẽ nhận được cổ tức từ việc thực hiện một dự án cụ thể mà họ ủng hộ. Cũng như trong trường hợp đưa dự án SkyWay lên IPO, các nhà đầu tư sẽ có thể trở thành đồng sở hữu của công ty thông qua mua lại cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Theo Anatoli Unitsky, việc cấp vốn cho các dự án mục tiêu trong tương lai sẽ diễn ra bao gồm cả thông qua blockchain và bán token. Như Anatoli Unitsky đã nói trong buổi trình diễn các công nghệ đường dây tại Marina Gorka năm 2019:

– Đây là lý do tại sao tiền crypto SkyWay tới nay chưa được phát hành rộng rãi – nó diễn ra gắn với các dự án cụ thể.

Nhận xét của bạn